Ręka mężczyzny trzyma megafon na tle szarej tablicy

Zarządzenie Nr 650 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”.