Ręka mężczyzny trzyma megafon na tle szarej tablicy

Zarządzenie Nr 272 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

Zarządzenie przyznające