wyniki

Zarządzenie Nr 644 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020.

 Zarządzenie przyznające