Przyznanie dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn. “Zapewnienie na terenie Gminy Sosnowiec schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Sosnowca.”

Zarządzenie przyznające dotację