Przyznanie dotacji na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn. “Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca.”

Zarządzenie przyznające dotację