porady prawne

Przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2020 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”

Zarządzenie przyznające dotacje