Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2022 r. zadania publicznego pn.: „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”.

Zarządzenie przyznające