Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego pn.: „Zapewnienie schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Sosnowca”.

1 Zarządzenie_731

2. Ogłoszenie_schronienie

3.Wzór oferty

4. Klauzula informacyjna RODO

5. Zasady przyznawania dotacji