KONKURS OFERT

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”.

Ogłoszenie

Zarządzenie

Wzór Oferty

Klauzula RODO