ręce podeszły wiek starość opieka

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pn.: Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowany z Funduszu Solidarnościowego.

 1. Zarządzenie opieka wytchnieniowa
 2. Ogłoszenie
 3. Wzór oferty
 4. RODO klauzula informacyjna
 5. Załącznik 1 Program
 6. Załącznik 2 Karta zgłoszenia
 7. Załącznik 3 Karta pomiaru
 8. Załącznik 4 Karta realizacji
 9. Załącznik 5 Umowa powierzenia PDO
 10. Załącznik 6a Sprawozdanie gmina
 11. Załącznik 6b Sprawozdanie powiat
 12. Zasady przyznawania dotacji