ppmoc żywnościowa

 Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020.

Zarządzenie

Ogłoszenie

Wzór Oferty

Klauzula RODO