porady prawne

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.

 

 

Ogłoszenie

Zarządzenie – porady prawne – ogłoszenie

Wzór oferty

RODO – klauzula informacyjna