dom klucze drzwi

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

  1. Zarządzenie mieszkania 2021
  2. Ogłoszenie
  3. Wzór oferty
  4. RODO klauzula informacyjna
  5. Zasady przyznawania dotacji