komisja

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Sosnowca ogłasza nabór na obserwatora do prac komisji dokonującej weryfikacji formalnej ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego Miasta pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.

 

Ogłoszenie obserwator 

Formularz zgłoszenia – komisja formalna

            Nr 7 klauzula informacyjna RODO – komisja formalna