jak oceniane sa wnioski o dotacje

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego Miasta Sosnowca pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2020 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.

Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w danym konkursie. Szczegółowe informacje związane z naborem zawarte zostały w załączniku – ogłoszeniu o naborze. Zapraszam do zapoznania się z jego treścią.

Ogłoszenie

Formularz zgłoszenia

Klauzula informacyjna