komisja

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Sosnowca ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego Miasta Sosnowca pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2021 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.

 

Ogłoszenie – komisja merytoryczna

Formularz zgłoszenia – komisja merytoryczna

Nr 8 klauzula informacyjna  RODO – komisja merytoryczna