granty

 

Szanowni Państwo,

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór na obserwatora do prac komisji dokonujących weryfikacji formalnej ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie kultury.

W pracach przy weryfikacji formalnej, może uczestniczyć w charakterze obserwatora, przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm.).

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 4 lutego 2020 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Formularz można złożyć w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, III piętro, pok. 432 lub przesłać skan mailem na adres: kwd.wwo@um.sosnowiec.pl.

Posiedzenie komisji do weryfikacji formalnej odbędzie się w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec, III piętro, pok. 409.

O terminie rozpoczęcia posiedzenia komisji poinformujemy kandydata telefonicznie.

Formularz zgłoszenia opinii

Klauzula informacyjna

Informacja