drzewo w szkle

Nabór na członka Komisji Konkursowej

Szanowni Państwo,

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty, złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Informacja komisja merytoryczna

Formularz zgłoszenia

Klauzula informacyjna RODO

Nabór na obserwatora do prac komisji formalnej

Szanowni Państwo,

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu ogłasza nabór na obserwatora do prac komisji dokonujących weryfikacji formalnej ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Informacja

Formularz zgłoszenia

Klauzula informacyjna RODO

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.