Już wkrótce ruszamy!

Do tej pory Sosnowieckie Centrum  Organizacji Pozarządowych koncentrowało się wyłącznie wokół działań na rzecz III sektora. W naszej codziennej działalności dostrzegamy jednak duże zapotrzebowanie na pomoc w realizacji różnego rodzaju pomysłów – grupom nieformalnym, a w szczególności młodzieży.
Dlatego postanowiliśmy utworzyć na mapie naszego Miasta punkt przeznaczony właśnie dla niezrzeszonych w organizacjach pozarządowych mieszkańców naszego Miasta.
To miejsce to CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ!

CAS będzie filią Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych a jego siedziba znajdowała się będzie na Placu Kościuszki 5.

W swojej działalności będziemy realizować następujące cele:  

 1. działalność wspomagająca realizację pomysłów grup nieformalnych;
 2. krzewienie wśród mieszkańców Miasta postaw obywatelskich;
 3. kształtowanie zaangażowania społecznego wśród młodzieży;
 4. kształtowanie postaw sprzyjających dalszemu rozwojowi społecznemu młodzieży takich jak kreatywność, gotowość do uczestnictwa społecznego, podejmowanie inicjatyw, praca zespołowa;
 5. zaspokajanie potrzeb rozwojowych;
 6. budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami Miasta w każdym wieku a organizacjami pozarządowymi.

Centrum Aktywności Społecznej realizowało będzie swoje cele poprzez:  

 1. tworzenie miejsca spotkań dla osób aktywnie działających w środowisku lokalnym, niezrzeszonych w organizacjach pozarządowych;
 2. inicjowanie projektów wspierających młodych społeczników;
 3. współorganizowanie projektów tworzonych przez sosnowieckie organizacje pozarządowe, których adresatami jest młodzież;
 4. organizowanie kampanii informacyjnych w szkołach, placówkach oświatowych i kulturalnych, dotyczących uświadamiania i promowania zaangażowania społecznego; organizowanie szkoleń, warsztatów;
 5. utworzenie bazy wolontariuszy, będącej platformą porozumienia pomiędzy organizacjami pozarządowymi, które chcą zaangażować wolontariuszy do pomocy przy swojej działalności, a osobami angażującymi się w pracę wolontarystyczną.