Centrum Aktywności Społecznej – filia SCOP   

Plac Kościuszki 5 – I piętro
41-200 Sosnowiec

tel. 32/263 32 22; 32/292 10 14

e-mail: cas@um.sosnowiec.pl