spotkanie Rada Miejska1

Centrum Aktywności Społecznej włączyło się w projekt „Zanim dorośniesz przygotuj się na przyszłość „– inicjatywę wsparcia funkcjonowania społecznego i kulturalnego wychowanków Zespołu Opiekuńczo – Wychowawczego Nr 2 w Sosnowcu. W ramach projektu odbyło się spotkanie podopiecznych Placówki z Przewodniczącym Rady Miejskiej – Mateuszem Rykałą.