Już w czwartek 23 kwietnia o godz. 15.00 w Centrum Aktywności Społecznej nowopowstały Klub Dobrych Inicjatyw organizuje warsztaty dla dzieci od 10 – 13 roku życia na temat kreatywności i twórczego myślenia. Nauczymy się jak rozwijać naszą kreatywność i jak można ją wykorzystać w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Warsztaty są bezpłatne. Serdecznie zapraszamy w imieniu Organizatorów!!!