ckziu

10 marca w Technikum nr 6 Grafiki, Logistyki i Środowiska w CKZiU Kilińskiego 25 odbyły się warsztaty dla młodzieży, dotyczące radzenia sobie na maturze bez stresu. Ćwiczenia interaktywne zainicjowane przez prowadzącą mgr Katarzynę Formanowicz ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej pozwoliły uczniom na zmierzenie się z przedmaturalną gorączką. Można było dowiedzieć się, jak zmienić stres, z czym go identyfikować, jak w sposób naturalny podejść do egzaminów, zwłaszcza pisemnych. Podczas 45-minutowego warsztatu można było również zapoznać się z zasadami autoprezentacji, skutecznymi sposobami na przełamywanie barier psychologicznych i technikami radzenia sobie ze stresem towarzyszącym wystąpieniu maturalnemu. Uczniowie wyszli z ćwiczeń z praktycznymi wskazówkami radzenia sobie ze stresem towarzyszącym maturze.Spotkania odbyły się z inicjatywy polonistki Technikum nr 6 mgr Bożeny Fulas.