mlodziez

W Centrum Aktywności Społecznej odbyły się warsztaty dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej dla młodzieży. Celem spotkań poza integracją grupy było rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i przełamywania barier, a także zapoznanie się z technikami pracy grupowej (np. burza mózgów) oraz etapami tworzenia i budowania zespołu. Warsztaty przeprowadziła psycholożka, Pani Karolina Sowa. Młodzież zawarła również kontrakt obowiązujący podczas wszelkich działań aktywizacyjnych związanych z realizacją Programu Aktywności Lokalnej. Organizatorem spotkań był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.