ulotka FOTO

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Sosnowcu przy współudziale Gminy Sosnowiec w Sosnowcu serdecznie zapraszaSeniorów w wieku 60+ z miasta Sosnowca do udziału w konkursiefotograficznym pn. „Aktywny Senior  za obiektywem”. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia w jednej z dwóch kategorii: I kategoriaprzyroda, krajobraz, turystyka, II kategoriarodzina, przyjaciele. Zdjęcia mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii,  bezwarunkowo w postaci elektronicznej jak największej rozdzielczości.

Zdjęcia można składać osobiście na płytach CD z podpisanym Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu w „Kuźni Sukcesu” w Sosnowcu ul. Hubala Dobrzańskiego 99 w godzinach od 16.15 do 18.30 lubprzesłać drogą elektronicznąna adres sissosnowiec@interia.pl z podpisanym Oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu w konkursie fotograficznym „Aktywny Senor za obiektywem“.  

Wraz ze zdjęciami należy złożyć/przesłać następujące informacje:

  • kategoria,
  • tytuł zdjęcia,
  • krótki opis zdjęcia,
  • imię, nazwisko autora zdjęć,
  • adres zamieszkania,
  • wiek,
  • telefon oraz e-mail, 

Uwaga: 

przesłane zdjęcia na konkurs bez dostarczonego podpisanego Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu  nie będą oceniane!

Na uczestników konkursu czekają upominki !!!!!!!!!!!

Regulamin konkursu

Oświadczenie uczestnika konkursu fotograficznego

ulotka