logo ckim dialog

W imieniu Centrum Komunikacji i Mediacji z Dąbrowy Górniczej serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkania z mediatorami w związku z realizacją projektu “Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu – gest miłości dla Twojego dziecka”, który współfinansowany jest ze środków The Velux Foundations w ramach programu “Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje! Zapraszamy osoby, które znajdują się w sytuacji kryzysu, konfliktu rodzinnego i chciałyby rozwiązać go za pomocą mediacji. Najbliższe dyżury odbędą się w pomieszczeniach Centrum Aktywności Społecznej (Plac Kościuszki 5) 9, 16 i 23 marca w godz. 16.00-17.00.

 

 Mediacje rodzinne w sytuacji rozstania się kobiety i mężczyzny pozwalają stronom omówić i wynegocjować porozumienie dotyczące , m.in. :

  • sposobu dalszego sprawowania władzy rodzicielskiej: gdzie będzie mieszkać dziecko, jak, kiedy, gdzie odbywać się będą kontakty z dzieckiem, wysokość alimentów,
  • sposobu i warunków przeprowadzenia rozwodu lub separacji
  • sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, itp

Mediatorzy nie opowiadają się za żadną ze stron konfliktu i w równym stopniu angażują się w pomoc dla każdej z nich. Nie podejmują decyzji, nie oceniają składanych propozycji, lecz towarzyszą stronom w samodzielnym uzgodnieniu odpowiadających im ustaleń. Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu oraz za kształt porozumienia spoczywa na stronach.

Pomoc CKiM jest bezpłatna!

Zapraszamy do kontaktu mailowego – ckimdialog@onet.eu lub telefonicznego do koordynatorki projektu MonikiGórskiej – 501-470-575.

Zapraszamy także osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o pozasądowych sposobach rozwiązywania różnych sporów.

http://ckimdialog.pl