Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, jako jeden z Partnerów projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” realizowanego z Poddziałania 7.2.2 PO KL zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej na bezpłatne szkolenie „Źródła finansowania PES” ze szczególnym uwzględnieniem nowej perspektywy unijnej na lata 2014-20. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji RAPZ przy ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej w dniu 26.06.2015r. w godz. 10.00 – 16.30 w sali 008 na parterze.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc i duże zainteresowanie spotkaniem, prosimy o przybycie jednego przedstawiciela Państwa organizacji.

 Dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu gwarantujemy:

– zestaw „dydaktyczno-promocyjny” składający się z materiałów szkoleniowych, segregatora/teczki, notatnika oraz długopisu,

– poczęstunek w formie cateringu,

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie będzie prowadzić Pani Sonia Rzeczkowska.

Poniżej ogólny program szkolenia oraz informacje o trenerce.

Celem przesłania dokumentacji zgłoszeniowej osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o kontakt z Panem Adamem Błaszczykiem pod numerem telefonu

32 764 22 98 w.32 bądź mailem a.blaszczyk@frapz.org.pl.

Program szkolenia (kliknj aby otworzyć)