1

Jak co roku Urząd Miasta organizuje kampanię promocyjną pod hasłem “Zostaw 1% w Sosnowcu”. Chcemy przekonać naszych mieszkańców, że przekazywanie 1% podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego mające siedzibę w Sosnowcu przyniesie wszystkim mieszkańcom wymierne korzyści w postaci działań tychże organizacji na rzecz naszej wspólnoty lokalnej.

Pieniądze otrzymane z 1% organizacje pozarządowe mogą wydawać wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.Co konkretnie robią? Bardzo wiele dla każdego z nas. Kupują sprzęt rehabilitacyjny, prowadzą zajęcia dla osób niepełnosprawnych, organizują wyjazdy rehabilitacyjne, pomagają zwierzętom, prowadzą też wiele innych działań skierowanych do konkretnych osób.
Dlatego też serdecznie prosimy Państwa o wspieranie naszej kampanii i informowanie o niej mieszkańców.

ZOSTAW 1% w SOSNOWCU