ogloszenie1

Prowadzisz lub zarządzasz szkołą, która współpracuje z rodzicami, wychodzi do lokalnej społeczności podejmując dla niej różne działania, której kierownictwo, grono pedagogiczne i personel nie boi się wyzwań? Jesteś wójtem, burmistrzem, prezydentem, starostą, prezesem stowarzyszenia, fundacji lub dyrektorem szkoły publicznej lub niepublicznej?

 

Chcesz pozyskać dla swojej szkoły dodatkowe fundusze?

W Twojej lokalnej wspólnocie są dorośli, którzy nie radzą sobie na rynku pracy, są bierni i mają niskie kompetencje edukacyjne, a Ty chciałbyś im pomóc? To ogłoszenie kierujemy do Ciebie.

Już od 31 marca br. Związek Powiatów Polskich przyjmować będzie zgłoszenia organów prowadzących szkoły, by uczynić je Lokalnymi Ośrodkami Wiedzy i Edukacji.

Wspólnie z partnerami (Uniwersytetem Jagiellońskim, Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ZPP realizuje projekt, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Uczestnikom projektu przekazany zostanie finansowy grant na prowadzenie ośrodka, udzielona zostanie pomoc w jego uruchomieniu oraz wsparcie podczas jego funkcjonowania.

Dzięki udziałowi w projekcie:

  • wzmocniona zostanie rola szkoły jako lokalnego centrum integrującego społeczność wsi, dzielnicy, gminy, miasta, powiatu;
  • szkoła stanie się liderem edukacyjnym, animatorem działań dla lokalnej społeczności, wzorem dla innych placówek;
  • szkoła podniesie jakość swojej pracy i wprowadzi nowe formy działania;
  • szkoła otrzyma grant w wysokości blisko ćwierć miliona zł;
  • szkoła wzbogaci się o sprzęt techniczny i przeprowadzi adaptację obiektu do pełnienia funkcji ośrodka;
  • nauczyciele i pracownicy szkoły zyskają możliwość dodatkowego wynagrodzenia;
  • ze wsparciem ekspertów opracowana zostanie diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych członków lokalnej społeczności, osób funkcjonujących w otoczeniu szkoły;
  • uzyskana zostanie kolejna forma wsparcia osób potrzebujących pomocy w lokalnej wspólnocie: dorosłych gorzej wykształconych, nieradzących sobie na ryku pracy i biernych;
  • mieszkańcy wsi, dzielnicy, gminy, miasta, powiatu zyskają możliwość udziału w różnych formach kształcenia i rozwoju kompetencji.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem powyższych korzyści dla szkoły, lokalnej społeczności, gminy, miasta, powiatu, to zachęcam do uważnego przeczytania załączonych do ogłoszenia dokumentów, a następnie przemyślenia i przygotowania koncepcji uruchomienia i funkcjonowania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji. Zanim złożony zostanie formalny wniosek, macie Państwo czas na zadanie nam pytań i uzyskanie odpowiedzi, które wyjaśnią wątpliwości i pomogą przygotować zgłoszenie.

Wnioski przyjmujemy już od 31 marca, do 28 kwietnia br. na adres podany w procedurze naboru grantów. Więcej na stronie:

http://zpp.pl/aktualnosci/zdobadz-grant-nabor-chetnych-do-prowadzenia-lokalnych-osrodkow-wiedzy-i-edukacji 

 załączniki: