Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”.

Zarządzenie zmieniające

Zmiana ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego pn.: „Zapewnienie na terenie Gminy Sosnowiec schronienia z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Miasta Sosnowca”.

Zarządzenie zmieniające