zaproszenie

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych w sprawie otwartego konkursu ofert 2017 r.  ogłoszonego w ramach Programu Współpracy Wojewody Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w zakresie pomocy społecznej na lata 2016 – 2020.

 

 

Spotkanie odbędzie się 21 marca 2017 roku w godzinach 9:30 – 12:00, w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ulica Jagiellońska 25, w Sali Marmurowej (dostępne wejście od strony Placu Sejmu Śląskiego).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie proszę o jednoosobową reprezentację państwa jednostki.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt

pod numerem telefonu 32 20-77-839.

informacja:

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach