Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST oraz Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides, w związku z realizacją projektu „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO”, zaprasza przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych z województwa śląskiego do udziału w konferencji konsultacyjnej na temat standardów funkcjonowania NGO, która odbędzie się 5 lutego br., w Katowicach, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z propozycjami standardów opracowanych przez ekspertów i umożliwienie jej uczestnikom realnego wpływu na ich ostateczny kształt. Standardy te będą wdrażane na terenie województwa śląskiego w dalszych etapach projektu „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO”.
W skład konsultowanego materiału wchodzą standardy formalno – organizacyjne, przejrzystości, równości szans.
Konferencja będzie okazją dozapoznania się z narzędziami niezbędnymi w codziennych działaniach każdej organizacji oraz do zebrania uwag osób w niej uczestniczących.
 
Program:
 12.40 – 13.00
Rejestracja uczestników
13.00 – 13.45
·         Otwarcie konferencji – Anna Szelest (prezes Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST)
·         Wystąpienie na temat wpływu standaryzacji NGO na współpracę między sektorem publicznym a pozarządowym– Bożena Stępień (Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego)
·         Prezentacja celów i działań projektu „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO” – Maja Duda ( koordynatorka)
13.45 – 14.15
Lunch
14.15 – 16.15
Przedstawienie i konsultacja propozycji standardów organizacji pozarządowych – praca w 3 grupach tematycznych pracujących równolegle.
Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie i przesłanie do 31 stycznia drogą elektroniczną bądź pocztową na poniższy adres wypełnionego formularza zgłoszeniowego (decyduje data wpływu).
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST
ul. Kościuszki 70/1, Katowice 40-047 z dopiskiem „Konferencja”
lub e-mailem (skan) na adres: s.mikolajczyk@mostkatowice.pl (w tytule „Konferencja”)
 
Formularz musi być podpisany. Osoba, która zostanie zapisana na listę uczestników otrzyma potwierdzenie emailowe lub telefonic
 
Celem konferencji jest przedstawienie propozycji opracowanych przez zespół ekspertów i umożliwienie jej uczestnikom wpływu na ostateczny kształt standardów.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konieczne jest wypełnienie i przesłanie do 31 stycznia drogą elektroniczną bądź pocztową wypełnionego formularza zgłoszeniowego (decyduje data wpływu).

W razie jakichkolwiek uwag/pytań prosimy o kontakt:
tel.: 32 253 94 20
lub e-mail: s.mikolajczyk@mostkatowice.pl


Formularz zgłoszeniowy