Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej oraz Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych zapraszają przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby zainteresowane działalnością w sektorze ekonomii społecznej na bezpłatne szkolenie pn. „Źródła finansowania PES”. Szkolenie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 r. w godz. 15.00 – 21.30 w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 5 w Sosnowcu w sali nr 108 na I piętrze. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 czerwca.

 Dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu gwarantujemy:

– zestaw „dydaktyczno-promocyjny” składający się z materiałów szkoleniowych, segregatora/teczki, notatnika oraz długopisu,
– poczęstunek w formie cateringu,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzić będzie Pani Sonia Rzeczkowska.
 
Program szkolenia oraz informacje o trenerce (
do pobrania tutaj)
 
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie i podpisanie odpowiedniej dokumentacji zgłoszeniowej, a następnie przesłanie do dnia 26 czerwca br. skanów wypełnionych dokumentów na adres: a.blaszczyk@frapz.org.pl.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA (proszę pobrać odpowiedni formularz):

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Adamem Błaszczykiem pod numerem telefonu 032 764 22 98 w.32 bądź mailem a.blaszczyk@frapz.org.pl.
 
Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” z Poddziałania 7.2.2 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Więcej o projekcie na stronie
www.owes.slask.pl
 
Serdecznie zapraszamy!