W imieniu Stowarzyszenia Zagłębiowski Alarm Smogowy zapraszamy Państwa serdecznie do uczestnictwa w konferencji pn.”Zagłębiowski Okrągły Stół Dla Czystego Powietrza”, która odbędzie się 15 czerwca 2021 o godz. 9:00 w budynku Zagłębiowskiej Mediateki, ul. Kościelna 11, Sosnowiec.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wydarzenie odbędzie się w reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Program Konferencji 2021

Link do wydarzenia na Facebook :Konferencja Zagłębiowski Okrągły Stół Dla Czystego Powietrza | Facebook