Kalkulator na czerwonym tle

Kalkulatory do umów cywilnoprawnych – umowy o pracę, zlecenie i o dzieło (50% i 20% kosztów uzyskania przychodu).

Polski Ład 2022

ZMIANY W WYLICZANIU WYNAGRODZEŃ W 2022 ROKU – STYCZEŃ I LIPIEC

W 2022 roku nastąpiły poważne zmiany w podatkach – wszedł w życie tzw. Polski Ład. Oznaczało to konieczność wyliczania w NOWY sposób wynagrodzeń przy różnych rodzajach umów i różnej wielkości zarobków. KALKULATORY poniżej zawierają wyliczenia, które uwzględniają zmiany z 1 STYCZNIA 2022 roku (pierwsza wersja Polskiego Ładu) oraz zmiany z 1 LIPCA 2022 roku [poprawka Polskiego Ładu].

Umowa o pracę (pracownik etatowy)

Kalkulator wyliczenia wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę

Kalkulator uwzględnia:

  • naliczenie podatku pracownika pracującego na jednej umowie o pracę,
  • naliczenie podatku pracownika miejscowego i pozamiejscowego z podstawowymi kosztami uzyskania przychodu,
  • kwotę zmniejszająca podatek wynikającą z kwoty wolnej (pracownik złożył PIT-2),
  • sytuację gdy pracodawca zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników,
  • obniżenie składki zdrowotnej do kwoty zaliczki podatkowej 2021 roku,

Kalkulator nie uwzględnia:

  • naliczania składek na pracownicze plany kapitałowe,
  • nieopodatkowania dochodów osób poniżej 26 roku życia,
  • wynagrodzeń w 32% progu podatkowym (dochody pow. 120 tyś zł roczne)
  • rezygnacji pracownika z naliczania kosztów uzyskania przychodu,
  • innych ulg wprowadzonych w 2022 roku.

Kalkulator

Wzór umowy o pracę i kwestionariusz osobowy

Umowa o dzieło – 50% kosztów uzyskania przychodów

Umowa o dzieło – 20% kosztów uzyskania przychodu

Umowa zlecenie

Kalkulatory

Wzory umów zlecenia

Podatki i ZUS