megafony na żółtym tle

Zarządzenie Nr 80 Prezydenta Miasta Sosnowca  z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego – ochrona i promocja zdrowia.

Zarządzenie – ochrona i promocja zdrowia