Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Miasta Sosnowca w 2024 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”.

Zarządzenie przyznające