Zarządzenie Nr 289 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego zgodnego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – Programy profilaktyczne realizowane w czasie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.