Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2024 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zarzadzenie_przyznajace