magafon informacja

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2023 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie nr 714