Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w sprawie przyznania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowiec na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Zarządzenie Nr 501