Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w sprawie  realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Programy na rzecz wspierania działalności środowisk abstynenckich”.

Zarządzenie przyznające