Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w sprawie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn „Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego dla dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym dzielnicy Sosnowiec – Juliusz”.

Zarządzenie przyznające