firm 15890 2fe4cb big

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych w 2016 r. zakończony. Wyniki konkursu dostepne w linku TUTAJ.