magafon informacja

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca  z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Realizacja programu profilaktyczno – wychowawczego dla dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym dzielnicy Sosnowiec – Juliusz”.

 

Zarządzenie przyznające