magafon informacja

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Programy na rzecz wspierania działalności środowisk abstynenckich”.

 

Zarządzenie przyznające