poradnik ngo

Pandemia i inne powody przesunęły standardowe terminy sprawozdawcze o trzy miesiące i na jesieni nadal realizujemy część obowiązków związanych ze sprawozdaniami (jeśli nie zrealizowaliśmy ich wcześniej). Na początek przypominamy więc jakie przesunięte terminy mijają we wrześniu i październiku.

We wrześniu organizacje pozarządowe mają jeszcze czas na zatwierdzanie sprawozdań finansowych. Następnie wysyłają je do odpowiednich instytucji. Jesień to również moment, w którym o swoich sprawozdaniach muszą pamiętać organizacje pożytku publicznego.

Organizacje pozarządowe mają coroczny obowiązek sprawozdawczy – przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie finansowe. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam, jak rok kalendarzowy. Z obowiązku sprawozdawczego zwolnione są tylko organizacje, które w danym roku prowadziły uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Za sobą mamy już sporządzanie i podpisywanie sprawozdania finansowego za 2021 rok. Ten termin (również przesunięty w 2022 roku) minął 30 czerwca. Do sporządzania sprawozdań już nie wracamy, a spóźnialskich odsyłamy do artykułu: Sprawozdanie finansowe NGO. Podpisy po terminie sporządzenia.

Wrzesień. Przesunięty termin zatwierdzania sprawozdania finansowego NGO

We wrześniu, a konkretnie do 30 września 2022 r., musimy zatwierdzić sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2021 rok. 30 września to termin przesunięty – standardowy termin z ustawy o rachunkowości to 30 czerwca. Opisany termin (standardowy i przesunięty) dotyczy podmiotów, które mają rok obrotowy taki sam, jak kalendarzowy – tak jest w większości NGO-sów.

Pamiętajmy: przesunięty termin zatwierdzenia sprawozdania to możliwość, z której NGO może skorzystać, ale nie musi! Przesunięcie służyć ma ułatwieniu. Nie musimy jednak czekać do 30 września z zatwierdzeniem sprawozdania – możemy zrobić to wcześniej (wiele organizacji ma to już zrobione, a niektóre w ogóle nie korzystały z przesunięć).

Organizacje często mylą końcowy (właściwie przedostatni) etap realizacji obowiązków sprawozdawczych – zatwierdzanie sprawozdania – z etapem początkowym – sporządzaniem i podpisywaniem (który powinniśmy mieć już dawno za sobą). Sporządzanie i zatwierdzanie to jednak dwie różne czynności i dwa różne terminy.

Termin na wysłanie sprawozdania finansowego NGO

Termin wysłania sprawozdania uzależniony jest od tego kiedy je zatwierdzimy. Sprawozdanie musimy wysłać w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

Jeśli zatwierdzimy sprawozdanie w ostatnim możliwym w 2022 roku terminie, czyli 30 września, to wysłanie go musi nastąpić (liczymy 15 dni) do 15 października 2022 roku. Ponieważ 15.10 to sobota, ostateczny termin wypada tak naprawdę w poniedziałek 17 października.

Jeśli organizacja NIE PROWADZI działalności gospodarczej, sprawozdanie finansowe wysyłane jest do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Natomiast organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność gospodarczą wysyła sprawozdanie do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawozdanie (w obu przypadkach) wysyłane jest drogą elektroniczną i w obu przypadkach obowiązuje opisany przed chwilą termin.

Termin zamieszczenia sprawozdania OPP w bazie sprawozdań

Ponieważ terminy dotyczące realizacji obowiązków sprawozdawczych (sporządzania, zatwierdzania i wysyłania sprawozdania finansowego) w 2022 roku zostały przesunięte, konieczne było również przesunięcie terminu dotyczącego sprawozdania organizacji pożytku publicznego.

Standardowy termin zamieszczenia sprawozdania OPP w bazie NIW to 15 lipca. Przesunięty termin w 2022 roku to 15 października 2022 – ponieważ 15.10.2022 to sobota, ostateczny termin realizacji obowiązku przesuwa się jeszcze na 17 października.

OPP mają jeszcze drugi termin na zamieszczenie sprawozdań w bazie. Ten drugi termin dotyczy takich organizacji pożytku, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego. Ten termin to 30 listopada. Termin 30 listopada NIE został przesunięty.

O obowiązku zamieszczania przez OPP sprawozdań w bazie NIW przeczytasz w PORADNIK.NGO.PL: Sprawozdanie OPP.

Źródło: ngo.pl