logo

  Zbliżają się ferie zimowe, pamiętajmy, iż przebywanie na lodzie niesie za sobą niebezpieczeństwo utonięcia. Należy pamiętać, iż prawie zawsze nieprzyjemne i niebezpieczne niespodzianki spotykamy w takich miejscach jak: ujścia rzek, kanałów, ścieków wodnych, ujścia wody, mosty, śluzy, stawy, pomosty oraz w miejscach, 
gdzie występują rysy i pęknięcia lodu. Niebezpieczeństwa załamania się lodu nasilają się w czasie odwilży, a o zbyt cienkiej tafli lodu w okresie mrozów zwiastuje trzeszczenie lodu. 

Unikaj zamarzniętych akwenów wodnych, nie wchodź, na lód, a unikniesz nieszczęśliwego wypadku, który może doprowadzić w konsekwencji do utonięcia. 

Zasady bezpiecznego zachowania na lodzie:  

 • Unikaj lokalnego przeciążenia lodu -zbyt duża liczba osób na tafli lodowej
 • Pamiętaj o zmianach warunków atmosferycznych (odwilż, skoki temperatury, opady)
 • Przed wstąpieniem na lód upewnij się o jego grubości
 • Przebywając na lodzie nie trzymaj rąk w kieszeniach
 • Po usłyszeniu sygnału trzeszczenia lodu natychmiast zawróć

ZAPAMIĘTAJ: 

 • Najniebezpieczniejszy okres przebywania na lodzie to okres zimowo -wiosenny
 • W razie zarwania się lodu staraj się zmniejszyć nacisk jednostronny na lód,
  aż do położenia się na nim włącznie
 • Jeżeli zauważysz kogoś na niebezpiecznym lodzie, odradź mu przebywanie 
  na tym lodzie
 • W razie pęknięcia lodu i tonięcia osób nie wpadaj w panikę, lecz działaj rozważnie 
  i zdecydowanie