Wolontariat w Bośni i Hercegowinie dla 2 wolontariuszy z Polski od stałego partnera
 

Szukamy dwóch wolontariuszy na wolontariat długoterminowy (longterm) w Bośni i Hercegowinie, który rozpocznie się na początku października 2013 (do 7.10) i potrwa do 30 września 2014 czyli 12 miesięcy. Wolontariat odbywać się będzie w organizacji Youth Centre Carpe Diem w miejscowości Doboj. Podczas wolontariatu wolontariusze zrealizują projekt „EVS with SEE“.
 

Poniżej znajduje się opis projektu w bazie organizacji goszczących w ramach Wolontariatu Europejskiego:

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_form_en.cfm?EID=66000274031

 

Projekt ma na celu zaangażowanie dwóch wolontariuszy pochodzących z Polski w pracę wolontariacką w Bośni i Hercegowinie w okresie 12 miesięcy. Jednym z głównych celów projektu jest międzykulturowa wymiana między Polakami a młodzieżą z Bośni i Hercegowiny. Wolontarusze europejscy będą zaangażowani w pracę  Centrum Młodzieżowym Carpe Diem, gdzie będą pomagali w bibliotece, organizowali warsztaty językowe, promowali program Młodzież w działaniu (www.mlodziez.org.pl) oraz możliwość uczestnictwa w nim jaką daje on młodym ludziom. Wolontariusze będą zaangażowani w organizację lokalnych treningów/warsztatów dla młodzieży w temacie: aktywna partycypacja, rozwój społeczności lokanej, zarządzanie projektami. Wolontariusze będą zajęci 7 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, oraz zostaną wyposażeni w niezbędne narzędzia i warunki do pracy. Projekt kładzie szczególny nacisk na wzmocnienie kompetencji zawodowych wolontariuszy oraz poszerzeie ich umiejętności odnalezienia się w niedalekiej przyszłości na rynku pracy. Wolontariusze będą mieli także okazję zrealizować swoje własne projekty – przy wsparciu pracowników organizacji goszczącej. Przez okres 12 miesięcy wolontariusze będą mieszkali w mieszkaniu  ustytuowanym w pobliżu miejsca pracy w centrum miasta Doboj, każdy z nich otrzyma osobny pokój. Organizatorzy (organizacja Youth Carpe Diem oraz Stowarzyszenie Aktywne Kobiety) zakładają udział jednej osoby z mniejszymi szansami (z problemami ekonomicznymi, pochodząca z terenów wiejskich).

W ramach rocznego pobytu wolontariusze będą mieć zapewnione wyżywienie, kieszonkowe 65 euro miesięcznie, zakwaterownie i pokrycie kosztów lokalnego transportu miejskiego, prawo do dni wolnych.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie CV i listów motywacyjnych w języku angielskim bezpośrednio do organizacji Youth Centre Carpe Diem na adres mailowy:  o.c.carpediem@hotmail.com, która przeprowadzi bezpośredni proces rekrutacyjny wolontariuszy. Tam również prosimy kierować wszelkie pytania związane z projektem.

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety jest organizacją wysyłającą dla wolontariuszy z Polski biorących udział w tym projekcie i po zakwalifikowaniu ich udziału do projektu podejmie się wysłania ich do Bośni i Hercegowiny oraz przygotuje wszelką dokumentację.

Prosimy przesyłać swoje oferty jak najszybciej ponieważ przy rozpatrywaniu kandydatur będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.