Grafika wolntariat europejski nr 2

Wolontariat Europejski w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Wolontariat Europejskiego Korpusu Solidarności to wyjazdy zagraniczne od 2 do 12 miesięcy, podczas których masz szansę zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacjach, instytucjach, centrach kultury, ośrodkach sportu, eko-wioskach w całej Europie i krajach partnerskich /kraje Kaukazu, Turcja, Karaiby, kraje Bałkańskie/.
Wyjazdy stwarzają możliwość nawiązania nowych międzynarodowych przyjaźni, udoskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz języków obcych. Uczestnicy mają zapewnione: zakwaterowanie, kieszonkowe, ubezpieczenie, zwrot kosztów podróży, wyżywienie, transport lokalny, wizy, opiekę tutora i mentora w pracy, certyfikat Youthpass.

Jaki jest cel wyjazdów ?
Dzięki Projektom Europejskiego Korpusu Solidarności młodzi ludzie z całej Europy mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego za granicą: w organizacjach, instytucjach, centrach kultury, ośrodkach sportu, eko-wioskach w całej Europie i krajach partnerskich /kraje Kaukazu, Turcja, Karaiby, kraje Bałkańskie/. Szansa nawiązania międzynarodowych przyjaźni, rozwinięcia kompetencji językowych, poznania kultury i obyczajów innych krajów.

Kto może wziąć udział ?
W Europejskim Korpusie Solidarności mogą wziąć udział wszystkie osoby w wieku 18-30 lat, bez względu na płeć. Nie trzeba mieć żadnych kwalifikacji ani doświadczenia Nie trzeba być studentem ani uczniem. Najważniejsze są silna motywacja, chęć rozwoju zawodowego i współpracy międzynarodowej. Mile widziane są własne zainteresowania i pasje, gdyż można nimi dzielić się w czasie udziału w projekcie organizując własne zajęcia.

Jak długo trwa wyjazd?
Projekt długoterminowy może trwać od 2 – 12 miesięcy łącznie. Krótkoterminowy od 2 tyg do 2 miesięcy.

Ile razy można wyjechać na Projekt Europejski?
Można wyjechać: 1 raz na krótkoterminowy i 1 raz na długoterminowy. W sumie projekt młodzieżowy nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Jakie są koszty?
Program Europejski Korpus Solidarności opłaca wszystkie wydatki. Uczestnicy Uczestnicy mają zapewnione: zakwaterowanie, kieszonkowe, ubezpieczenie, zwrot kosztów podróży, wyżywienie, transport lokalny, wizy, opiekę tutora i mentora w pracy, certyfikat Youthpass. Dodatkowo jest zapewniony kurs języka kraju, do którego jedzie (on-line lub zajęcia z lektorem).

Na czym polega europejski Projekt Młodzieżowy?
W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności współpracują ze sobą organizacje i wolontariusze z różnych krajów w celu uczenia się poprzez wymianę doświadczeń i prowadzenia pożytecznych działań dla społeczności lokalnej i organizacji.
Można pomagać w realizacji wszelkich podejmowanych przez nich działań np. pomoc uchodźcom, działania proekologiczne, praca z dziećmi i młodzieżą, pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, aktywizacja seniorów. Uczestnicy biorą udział w projekcie za pośrednictwem organizacji wysyłającej w kraju, w którym mieszkają i organizacji goszczącej, która ich przyjmuje i zapewnia pracę. Na koniec pracy uczestnik otrzymuje certyfikat Youthpass, opisujący nabyte kompetencje.

Czy trzeba znać język obcy?
Nie trzeba znać języka kraju, w którym realizowany jest projekt, gdyż przewidziane jest wsparcie językowe uczestnika on-line lub zajęcia na miejscu. Wskazana jest komunikatywna znajomość języka angielskiego, co znacznie ułatwia komunikację na początku realizacji projektu.

Aktualne oferty wyjazdów znajdziesz tutaj: http://eks.aktywnekobiety.org.pl/praca-za-granica-europa/

Grafika wolontariat europejski 1